SK

Obec Bajany

Oficiálna webová stránka obce

Záverečný účet Obce Bajany za rok 2023

Dátum vyvesenia:

06.03.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app