SK

Obec Bajany

Oficiálna webová stránka obce

Zoznam hrobových miest na starom cintoríne

Zoznam známych hrobových miest na starom cintoríne.
Pochovávanie sa ukončilo v roku 1967

1.Kark Ferenc žil 66 rokov
2.Genco Zsuzsi žila 15 rokov
3.Hudák Jánosné žila 74 rokov
4.Pavliščák Mária 1887 - 1966 žila 79 rokov
5.Anna Vaľová 1884 - 1955 žila 71 rokov
6. Alžbeta Vargová 1923 - 1855 žila 32 rokov
7. Jozef Onuška 1875 - 1955 žil 80 rokov
8. Andrej Borkes 1922 - 1959 žil 37 rokov
9. Alžbeta Onušková 1876 - 1967 žila 91 rokov
10. Genco János žil 20 rokov
11. Genco Mária 1864 - 1955 žila 91 rokov
12. Genco Anna žila 80 rokov
13. Genco József žil 84 rokov
14. Soltész Anna žila 46 rokov
15. Štefan Pihulič 1887 - 1965 žil 78 rokov
16. Hudák Zolika žil 1, 5 roka
17. Zuzana Treničová 1898 - 1954 žila 56 rokov
18. Bilčik Verona 1896 - 1955 žila 59 rokov
19. Majernik Zsuzsana 1899 - 1961 žila 62 rokov
20. Alžbeta Vincová 1878 - 1962 žila 84 rokov
21. Lencsés Mihály 1911 - 1965 žil 54 rokov
22. Hudák István 1891 - 1973 žil 82 rokov
23. Hudák Istvánné 1891 - 1966 žila 75 rokov
24. Tirpák Mihály žil 75 rokov
25. Mahut Mária žila 73 rokov
26. Jozef Grejčik 1896 - 1959 žil 63 rokov
27. Bilcsik István 1872 - 1948 žil 76 rokov
28. Szabó Istvánné žila 56 rokov
29. Komár András 1873 - 1947 žil 74 rokov
30. Hudák István žil 14 rokov
31. Szabó Jánosné 1888 - 1943 žila 55 rokov
32. Tóth Gyorgy žil 75 rokov
33. Magyar Anna žila 69 rokov
34. Kovács János 1868 - 1950 žil 82 rokov
35. Vircsik Anna 1871- 1940 žila 69 rokov

36. Kovács Gyorgy 1874 - 1853 žil 79 rokov

37. Kovács Gyorgyné 1877 - 1947 žila 70 rokov
38. Vojnik Anna 1884 - 1944 žila 60 rokov
39. Kovács István žil 82 rokov
40. Kovács Gyorgy B. žil 62 rokov
41. Kovács Gyorgyné žila 62 rokov
42. Pihulics Gyorgy 1868 - 1921 žil 53 rokov
43. Pataki Mária 1869 - 1957 žila 88 rokov
44. Pihulics Mária žila 14 rokov
45. Borkes Ferenc žil 50 rokov
46. Hudák János žil 59 rokov
47. Hudák Mária 1911 - 1927 žila 16 rokov
48. Ján Megles 1960 - 1965 žil 5 rokov
49. Pihulics János žil 11 rokov
50. Mizsicska Andrásné 1896 - 1961 žila 65 rokov
51. Hudák Jozef žil 64 rokov
52. Komár Andrásné 1877 - 1934 žila 57 rokov
53. Čičváková Mária 1891 - 1959 žila 68 rokov
54. Čičvák František 1920 - 1937 žil 17 rokov
55. Nyisztor Ferenc 1842 - 1929 žil 87 rokov
56. Nyisztor János 1844 - 1910 žil 66 rokov
57. Nyisztor Jánosné 1849 - 1899 žila 50 rokov
58. Nyisztor Zsuzsána 1875 - 1899 žila 24 rokov
59. Szentimrei Margit 1895 - 1951 žila 56 rokov
60. Ujlaki József 1881 - 1927 žil 46 rokov
61. Ujlaki Józsefné žila 25 rokov
62. Kelemen Ágica 1920 - 1925 žila 5 rokov
63. Ujlaki Sándor 1882 - 1959 žil 77 rokov
64. Berzeviczi Borbála 1894 - 1960 žila 66 rokov
65. Szalay Jánosné 1892 - 1963 žila 71 rokov
66. Barbora Kobulič 1888 - 1959 žila 71 rokov
67. Szalai Máris žila 66 rokov
68. Répasi Erzsébet 1922 - 1959 žila 37 rokov
69.Német János 1850 - 1932 žil 82 rokov
70.Macik János 1892 - 1950 žil 58 rokov

Na starom cintoríne sa nachádza aj hrob neznámych vojakov, ktorí padli počas druhej svetovej vojny.

V tomto zozname hrobových miest nie sú zahrnuté neoznačené hroby a hroby, na ktorých sú nápisy nečitateľné. Ak máte vedomosť o ďalších pochovaných, prosím, aby ste to oznámili na obecnom úrade.

Priemerný vek, ktorého sa dožili pochovaní na starom cintoríne je 58, 1 rokov.

Posledná aktualizácia: 11.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app