SK

Obec Bajany

Oficiálna webová stránka obce

Základná škola

Základná škola ukončila svoju činnosť v roku 2018, od roku 2020 sa budova ZŠ preklasifikovala na Obecnú budovu. V súčasnosti prebiehajú na budove rekonštrukčné práce.

 

V Bajanoch bola obecná Ľudová škola Maďarská. V r. 1934 postavili Slovenskú ( Československú) školu. Prvým učiteľom v tejto škole bol učiteľ Slauka. Potom tu učila aj pani Mosná, manželka správcu zoštátnených grófskych majetkov v Pavlovciach, bývali v časti Ortov. Maďarská škola bola zrušená cca v r.1973 .Začiatkom XX. storočia tu učil Jozef Ujlaki, potom Alexander Bodzás, Štefan Dezső, Etel Lászlóová, František Párkány, Elena Brányiková. Neskôr tu učili od r. 1946 Mikuláš Pilecki, Anna Kuželová, Mária Kolesárová, Barbora Pilecká, , Eva Dócsová, Viola Móriczová, Ema Tóhátyová, Bálint Czap, Margita Bežovská, Andrej Budiš, Mária Virčíková, Iveta Kováčová, Zlatica Sotáková, Božena Makšimová, Mgr. Renáta Tomková a v súčasnosti učí žiakov prvého až štvrtého ročníka Mgr. Jana Cisárová.

Žiaci školy v Bajanoch v školskom roku 1947/48

základna škola 1947/48Zľava: Hudák Ján, Sabo Ján, Meglés Štefan,Nagy Jozef, Ćičvák Július, Sabo Július, Kark Štefan /Praha/, Sabo Vincent, Dabóczy, Cap Ján, Marič Štefan, Alžbeta Sabová, Pappová Helena r. Salayová, Maciková Zuzana r. Lenčešová Moravcová Barbora r.Pavliščáková, Margita r. Filipová, Jolana Zamutovská r.Bodnárová, Jolana Takáčová r.Maričová, Červeňáková Agnesa /USA/, Margita r. Treľová, Margita Borková r. Maťašová, Mesarošová Mária r. Pavliščáková, Kováčová Anna, Szalayová Jolana r.Karková, Alžbeta Karková r. Bilčíková, Kováčová Mária r. Bilčíková, Gregušová Alžbeta r. Filipová, Radová Mária r. Červeňáková (USA), Bartová Jolana r. Grejčíková, Kontrová Helena r. Karková, učiteľka Kužeľová, učiteľ Pilecki, Maciková Alžbeta r.Karková, Mihoková Jolana r.Sabová, Kováčová Jolana r.Pavliščáková, Jolana r. Filipová, Štundová Alžbeta r.Hudáková, Kark Tibor, Sabo Ladislav?, Želinský Ľudovít, Kark Alexander, Komár Gejza, Szalai Ľudovít, Kováč Ladislav, Červeňák Štefan, Maťaš Ján

 

 

 

Školský rok 1960/1961

základna škola 1960/61

Zľava: Bilčík Ján, Šogán Ján, Pavliščák Ján, Mikula Štefan, Budiš Vladimír, Čičváková Dana, Moravcová Eva, Foldeš Peter, Bučko Pavol, Živčák Štefan, Želinský Ján Lenčéšová Alžbeta, Bartová Jarmila, Trembuľáková Alžbeta, Budišová Miloslava, učiteľ Budiš Andrej, Mattová Marta, Maričová Eva, Kováčová Alžbeta , Borkesová Marta, Treľo Štefan., Bodnár Ján, Varga Ján, Pihulič Vincent, Bežovský Ladislav, Lenčéš Ján, Pavliščák Štefan, Genco Albert, Bodnár Štefan, Pihulič Ján, Mikula Milan

Žiaci prvého až tretieho ročníka v školskom roku 2005/2006 s pani učiteľkou Makšimovou na hodine výtvarnej výchovy

zakladna_skola_vytvarna01 zakladna_skola_vytvarna02

Posledná aktualizácia: 17.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app