SK

Obec Bajany

Oficiálna webová stránka obce

Terénna sociálna práca

Úradné  hodiny a dni TSP pracovníkov

Pondelok:     07:00 – 15:00

Utorok:         07:00 – 15:00

Streda:          07:00 – 16:30

Štvrtok:        07:00 – 15:00

Piatok:          07:00 – 13:00

Obed:            12:00 – 12:30

Oblasti, ktoré terénna sociálna práca pokrýva

 • Bývanie ( pomoc pri vybavovaní príspevku na bývanie, pomoc s vybavením splátkových kalendárov, pomoc v krízových situáciách, riešenie problému nelegáneho bývania na cudzích pozemkoch...)
 • Zamestnanosť ( vyhľadávanie voľných pracovných miest podľa požiadaviek klienta, pomoc a poradenstvo, ako postupovať pred výberovým pohovorom, písanie životopisov, žiadosti do zamestnania, pomoc s evidenciou na UPSVaR...)
 • Zdravie ( kontaktovanie lekárov, spolupráca so zdravotným strediskom v Bežovciach – predpis liekov, spolupráca s lekárňou ,, Kamilka“ v Bežovciach – výber liekov)
 • Vzdelávanie, sociálno – patologické javy (spolupráca s MŠ a rodičmi - snaha zlepšiť dochádzku žiakov a zamedziť tak vzniku sociálno – patologických javov )
 • Sociálne zabezpečenie ( riešenie invalidného, starobného, vdovského či sirotského dôchodku, vyhľadávanie kontaktov na rôzne inštitúcie, pomoc s vypísaním rôznych tlačív, pomoc s vybavením osobných dokladov, štátnych dávok a príspevkov...)
 • Financie, hospodárenie s financiami ( riešenie exekúcií, splátkových kalendárov, spoločné plánovanie hospodárenia s financiami...)

Bc. Ľubica Adamová – terénna sociálna pracovníčka
Jaroslava Lachytová – terénna pracovníčka od 01. 02. 2023

Lieky na predpis naďalej zabezpečujeme každý štvrtok. Lieky, ktoré potrebujete, nahláste do stredy do 14,00 hodiny osobne na obecnom úrade alebo na mobilné telefónne číslo 0918 561 738.

Stretnutie dôchodcov našej obce

Dňa 11.09.2015 sme v spolupráci s Obecným úradom v Bajanoch pripravili stretnutie pre našich seniorov. Keďže pomalým krokom vstupujeme do jesene, našim cieľom bolo spríjemniť posledné letné dni našim dôchodcom. Podujatie sa konalo v zasadačke obecného úradu od 13-tej hodiny. O príjemnú atmosféru a dobrú zábavu sa postarali účinkujúci, ktorí pre prítomných pripravili kultúrny program:

 • žiaci základnej školy vystúpili s  milým a vtipným pásmom básni a piesní,
 • nasledovalo spevácke vystúpenie pani A. Kontrovej, ktorú sprevádzala harmonika,
 • vystúpila aj pani I. Bosnyáková s úprimnou básňou o živote a starenke,
 • na scénu nastúpila aj obecná rozprávačka pani I. Popčáková, ktorá svojimi vtipnými výrokmi rozosmiala celé publikum,
 • na záver vystúpila folklórna skupina UŽAN, ktorá rozospievala všetkých návštevníkov podujatia.

Kuchárkou vynikajúcej kapustnice bola pani M. Štundová, ktorej poslušne asistovali pracovníčky TSP a pani I. Popčáková. O chutné zákusky sa postarala pani J. Szalayová. Na tomto podujatí sa zúčastnilo približne 40 seniorov, ktorí sa zabávali výborne. Zaspomínali si na staré dobré časy, rozprávali sa o mladosti a o svojich zážitkoch. Pri odchode sa im na pamiatku rozdali malé darčeky o rodnej obci. Fotografie z tohto stretnutia sú k nahliadnutiu v sekcii fotogaléria.

Bajany 14.09.2015
Ing. Jarmila Szalayová

             

Cirkus KARLSON

Dňa 27.08.2015 sme v spolupráci s obecným úradom zorganizovali pre deti, mládež a všetkých obyvateľov našej obce, cirkusové predstavenie.

Podujatie malo nádych rozlúčky detí s prázdninami. Predstavenie sa konalo vo štvrtok od 18,00 hodiny v priestoroch obecného úradu, ZŠ a MŠ. Účasť bola hojná, čomu sa veľmi tešíme. Program uvádzal Alexander Karlson, vystúpila semifinalistka súťaže Slovensko má talent Alexandra, cvičiteľka holubov, tanečnica, ktorá tancovala s kruhmi - hulla hop. Predviedli nám aj  hadiu a krokodíliu show a veľmi zaujímavé boli aj magické debny. Počas prestávok si deti mohli pochutiť na cukrovej vate, pukancoch, ale najviac ich lákalo maľovanie na tvár.

Našim cieľom bolo detí povzbudiť a naladiť ich na dobrú náladu. Pripomenúť im, že tým, že sa končia prázdniny, ešte nie je koniec leta, ani dobrej nálady a určite ich čaká ešte mnoho zážitkov. Dúfam, že sme tento cieľ aj splnili a deti sa na nový školský rok budú tešiť.

Bajany 31.08.2015
Ing. Jarmila Szalayová

 

             

Zábavné popoludnie

Dňa 17.07.2015 sme pripravili pre deti našej obce v priestoroch dvora obecného úradu zábavné popoludnie plné hier, súťaží a ukončili sme to chutnou opekačkou.

Ako prvá súťažná disciplína bolo lovenie jablka z vody. Súťažiaci mali čo najskôr vyloviť jablko z misy plnej vody. Kto zo súťažiacich bol najrýchlejší vyhral prvé miesto. Najrýchlejší čas bol 3 sekundy, za ktoré vylovil jablko René Filip. Ako odmenu si vybral jeden balón, ktorý po prepichnutí skrýval prekvapenie, ako aj cenu. Aby ostatní súťažiaci neboli smutní, aj im sa ušla menšia odmena.

V ďalšej disciplíne mali súťažiaci pozbierať papieriky rôznych farieb, ktoré boli porozhadzované po dvore. Každý papier mal inú farbu a iné bodové ohodnotenie, o ktorom súťažiaci nevedeli. Kto nazbieral najviac papierikov istej farby, v našom prípade zelenej, súťaž vyhral. Aj túto súťažnú disciplínu vyhral René Filip. Tak ako pri prvej disciplíne aj pri tej druhej si víťaz vybral balón, ktorý ukrýval jeho cenu.

Vodová štafeta bola ako posledná disciplína. Deti sa rozdelili do dvoch skupín s rovnakým počtom súťažiacich. Obe družstvá vytvorili dva rady. Prvý súťažiaci si z vedra plného vody nabrali taniere a tie následne utekali vyliať do prázdneho vedra. Takýmto spôsobom sa vymenili všetky deti. Ktoré družstvo malo najviac vody vo vedre, vyhralo. V našom prípade vyhralo družstvo Kevina Adama. Súťažiaci si vybrali balón, v ktorom sa skrývala cena výhercu.

Zábavné popoludnie sa týmito hrami neskončilo. Kým sa deti hrali na ihrisku a dvore, my dospelí sme im pripravili miesto a dobroty na opekanie. Spoločne sme si potom opiekli špekáčiky. Celá táto akcia sa skončila približne okolo 17:00 hod.. Všetkým zúčastneným sa chceme aj takouto formou pekne poďakovať za príjemné a hlavne zábavné popoludnie.

Bajany, 20.07.2015
Ing. Jarmila Szalayová

             

Varenie guľáša

Dňa 12.06.2014 sme pripravili akciu s názvom „VARENIE GUĽAŠA“. Na stretnutí sa zúčastnili pracovníci aktivačnej činnosti, menších obecných služieb, občania v hmotnej núdzi a zamestnanci obce Bajany. Prišli nás pozdraviť aj deti zo základnej školy v sprievode svojich učiteliek. Táto akcia bola akousi formou poďakovania pracovníkom AČ a MOS, za ich prácu a pomoc pri zveľaďovaní obce. Kuchárkami vynikajúceho guľáša, na ktorom sme si pochutnali, boli pracovníčky AČ, ale aj pán Július Macik (hlavne pri miešaní), asistovala aj pani Ibolya Bosnyáková. Na akcii sa zúčastnilo približne 22 pracovníkov aktivačnej činnosti, pracovníci obecného úradu a deti ZŠ. Fotografie z tejto akcie zabezpečila TSP Ing. Jarmila Szalayová a sú zverejnené na webovej stránke obce Bajany v sekcii Fotogaléria.

Všetkým účastníkom sa chceme veľmi pekne poďakovať za príjemnú atmosféru pri tomto podujatí.

Bajany, 12.06.2015
Ing. Jarmila Szalayová

             

Chráň svoje životné prostredie

Keďže nám čochvíľa začína leto a všetci sa cítime najlepšie v čistom prostredí, bez odpadkov a rôznych smetí, rozhodli sme sa, že sa posnažíme vyčistiť a zbaviť odpadkov naše najbližšie okolie.

A z tohto dôvodu sme dňa 20.05.2015 pozvali všetkých, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie a tak ako nám, aj im sa nepáčia všade prítomné odpadky, aby sme spoločnými silami skrášlili naše okolie a prispeli tak k jeho zlepšeniu.

Zraz sme mali pred Obecným úradom Bajany o 10,00 hod. Najprv sme si vypočuli prednášku pani Bosnyákovej a Szalayovej o dôležitej separácii odpadkov, ako aj nevytváraní čiernych skládok a potrebe odhadzovania odpadkov do smetných košov.

Rozdelili sme si vrecká na odpadky, metly na zametanie a vedrá na smeti. Zišlo sa nás cca 8 žien a pomohli nám aj deti zo základnej školy. Spoločnými silami sme si skrášľovali naše okolie.

Aj touto formou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili našej akcie a pripomenúť ostatným, aké dôležité je chrániť svoje životné prostredie.

Bajany, 20.05.2015
Ing. Jarmila Szalayová

 

             

Výroba veľkonočných dekorácií

Výroba veľkonočných dekorácií Dňa 27.03.2015 sme pre deti a všetkých so šikovnými rukami pripravili tvorivú dielničku s názvom „Výroba Veľkonočných dekorácií“. Našou snahou bolo pripraviť spolu s deťmi rôzne zaujímavé výrobky a veľkonočné ozdoby. Akcii predchádzali prípravy spojené s nákupom materiálov, ktoré sme používali. Tvorivá dielnička sa začala od 15, 00 hodiny v zasadačke obecného úradu a bola určená nielen pre deti, ale aj pre šikovné ruky dospelých. Deti sa zišli v hojnom počte a vyrobili si zaujímavé veľkonočné dekorácie: zajace z roliek od toaletného papiera, barančekov z vatových tampónov a vatových tyčiniek , magnetky s veľkonočnými a jarnými motívmi a pod. Menšie deti si vymaľovali veľkonočné omaľovanky. Nálada bola veľmi dobrá, každý mal dobrý pocit z vlastnoručne vyrobených dekorácií. Deťom sa toto piatkové popoludnie páčilo a svoje výrobky si odniesli spolu s mnohými zážitkami domov. Veľkonočnej dielničky sa zúčastnilo 18 detí, z toho 8 Rómov a 12 dospelých. Nikomu sa veľmi nechcelo odísť, preto dielnička trvala až do 18, 00 hodiny. 31. 03. 2015 sme po dohode s pánom starostom a v spolupráci s deťmi zo základnej a materskej školy vyzdobili veľkonočnú vŕbu v priestoroch obce. Pri zdobení sa používali kraslice, ktoré deti vyhotovili na dielničke a v škole. Výsledný efekt vskutku vyzerá výborne a my len dúfame, že sa to bude páčiť aj našim občanom.

Bajany, 30.03.2015
Ing. Jarmila Szalayová

             

Beseda o knihe

„Kadečo mi vyrozpráva,
čo ja nepoznám,
zavedie ma do ďaleka,
hore ku hviezdam.“

Marec – mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955 ako snaha o udržanie a podporu trvalého záujmu o knihy. Knihy. Pre niektorých neoddeliteľná súčasť povinného čítania a učenia sa, pre iných aj čas oddychu a relaxu.

Aj z tohto dôvodu sme dňa 20.03.2015 pripravili pre deti, ale aj pre milovníkov kníh podujatie s názvom BESEDA O KNIHE. Akcia sa konala v triede Základnej školy v Bajanoch. Porozprávať nám čo to o svojej tvorbe prišla pani spisovateľka Anna Garbinská z Michaloviec. Najskôr sa s deťmi rozprávala o svojom rodisku a prírode. Zoznámila nás so svojou tvorbou a knihami, ktoré už napísala, ako napr. Štvorlístok, Ak hľadáš nádej alebo Matúšov zlatý dukát. Na začiatku nám zarecitovala krásu báseň s názvom Zemplín. Z knihy Matúšov zlatý dukát nám pani spisovateľka porozprávala príbeh o Matúšovi a získanom zlatom dukáte. Deťom sa rozprávka pani Garbinskej veľmi páčila a na konci besedy ju požiadali aj o kratšie interview . Akcii predchádzali prípravy, s ktorými nám pomohli aj pracovníci AČ. Pre deti sme vyrobili pestrofarebné záložky do kníh.

Deťom sa ich darček páčil a sľúbili, že sa budú viac venovať čítaniu. Na besede sa zúčastnilo 15 detí a 10 dospelých.

Bajany, 20.03.2015
Ing. Jarmila Szalayová

             

Valentínsky karneval

Dňa 10. 02. 2015, v čase od 13, 00 do 15, 00 hod., sa v priestoroch veľkej triedy ZŠ uskutočnil Valentínsky karneval, ktorý pripravili pracovníčky TSP v spolupráci s učiteľkami elokovaného pracoviska ZŠ Bajany, ročníky 1. - 4. Pred začiatkom karnevalu sme triedu vyzdobili girlandami, balónikmi a srdiečkami, čím sme deťom chceli umocniť karnevalovú atmosféru. O 13, 00 hod. boli naše masky pripravené a verte nám, bolo sa na čo pozerať. Privítali nás princezné, čarodejnice, včielka, korytnačka, bocian, ale aj pirát či smrtka. Všetky masky sa nám najprv predstavili a potom nám povedali, čo stvárňujú na karnevale. Na začiatku nám masky predviedli svoje tanečné umenie, ktoré nás príjemne prekvapilo. Medzi tancami sa konali rôzne zábavné súťaže. Terénne sociálne pracovníčky vyhodnotili tri najkrajšie masky, ktoré boli odmenené vlastnoručne vyrobenými dekoráciami a sladkosťami. Po vyhodnotení sa masky občerstvili chutnou valentínskou tortou a rôznymi inými dobrôtkami. Zábava pokračovala valentínskou diskotékou všetkých masiek.

Tejto akcie sa zúčastnilo 25 detí( od 3 do 10 rokov, vrátane rómskych detí – 5) a 10 dospelých.

Fotografie z Valentínskeho karnevalu sú uverejnené na webovej stránke našej obce

www. bajany. sk v sekcii Fotogaléria.

Bajany, 10.02.2015
Ing. Jarmila Szalayová

             

Otvorenie Betlehema

Dňa 18.12.2015 sa konala v obci Bajany „Vianočná besiedka“, ktorú pripravili deti zo základnej a materskej školy. Program bol bohatý na pesničky, básničky, ba aj na vianočné príbehy. Vystúpenie žiakov bolo príjemnou predprípravou na najkrajšie sviatky v roku a to „VIANOCE“. K Vianociam neodmysliteľne patrí a j Betlehem, ako jeden z vianočných symbolov. Už niekoľko rokov sprístupňujeme širokej verejnosti, t. z. občanom našej aj okolitých obcí, betlehemské postavy zo sena v životnej veľkosti. Nechýba tam novonarodený Ježiško s rodičmi, pastieri s ovečkami, traja králi z východu, aj zvieratká v maštali: vôl, somár, kravička a pod. Po ukončení predvianočného programu sa návštevníci presunuli pred prístrešok na kultúrne podujatia, kde bol už nainštalovaný Betlehem. Okrem spomínaných postáv sme do „maštaľky“ dorobili aj pastierskeho psa, myši, mačku, potkana a do rohu pavúka. Na týchto inštalačných prácach aj na zorganizovaní programu sa podieľali pracovníčky TSP a ATSP v spolupráci s pracovníkmi aktivačnej činnosti. Na začiatku programu vystúpila s dojímavou vianočnou básňou ATSP p. I. Bosnyáková. Nasledovali vianočné piesne a koledy v podaní pani učiteliek Mgr. Jany Cisárovej, Mgr. Silvie Horňákovej, Bc. Ruženy Korpovej a slečny Andrei Kontrovej. Básničkami prispeli žiaci miestnej ZŠ. Na konci programu vystúpil p. starosta a poprial všetkým prítomným krásne prežitie vianočných sviatkov. Vzápätí po tomto programe sa rozsvietil vianočný stromček, jednotlivé výzdoby v obci a nakoniec aj Betlehem. Na otvorení sa zúčastnilo 49 dospelých a 14 detí. Táto zaujímavá akcia prispela k spestreniu vianočnej atmosféry medzi našimi občanmi.

Fotografie z akcie sú zverejnené na www.bajany.sk v sekcii Fotogaléria

Bajany, 19.12.2014
Ing. Jarmila Szalayová

             

Mikulášske stretnutie dôchodcov

Mikulášske stretnutie dôchodcov Tento mesiac je pravdepodobne u mnohých ľudí najobľúbenejším mesiacom v roku. V tomto mesiaci slávime Vianoce a to sú sviatky radosti a pokoja. Týmto sviatkom však predchádza sviatok svätého Mikuláša. Dňa 05.012.2014 sme pre dôchodcov našej obce pripravili akciu pod názvom „Mikulášske stretnutie dôchodcov“, ktoré sa konalo v zasadačke obecného úradu v čase od 16-tej hodiny. O príjemnú atmosféru a dobrú zábavu sa postaral dobrý dedko Mikuláš, ktorý navštívil toto podujatie so svojimi dvomi pomocníkmi Anjelom a Čertom. Našim seniorom rozdal sladký cukrík a spoločne s nimi sledoval pekný program, ktorý pripravili žiaci ZŠ Bajany pod vedením p. učiteľky Mgr. Jany Cisárovej. Vtipné anekdoty a pekné ľudové piesne predviedli Mihaľovske Nevesti a Beťare. Ich humorné príhody vohnali nejednému aj slzu do oka. Naša šikovná dôchodkyňa p. Katarína Pihuličová nám ochotne a rada ukázala svoje tohtoročné vianočné výrobky. Jej šikovnosť je pozoruhodná a jej výrobky sa nám veľmi páčili. Na tomto podujatí sa zúčastnilo približne 35 seniorov. Chutné koláče napiekla p. Margita Štundová, ktorej aj touto formou chceme za jej pomoc pekne poďakovať.

Počas tohto Mikulášskeho večera sme pre našich seniorov pripravili predvianočný punč, na ktorom si všetci z chuti pochutnali.

Fotografie z akcie sú zverejnené na www. bajany. sk, v sekcii Fotogaléria

Bajany, 08.12.2014
Ing. Jarmila Szalayová

             

 

Tvorivá dielňa – výroba adventných dekorácií

V rámci projektu a v spolupráci s obecným úradom sa dňa 21.11.2014 uskutočnila v obci Bajany tvorivá dielnička – s názvom „výroba adventných dekorácií“.

Akcii predchádzali prípravy miestnosti, ako aj nákupy materiálov, ktoré sa pri práci s deťmi a dospelými používali. Tvorivá dielnička sa začala od 15-tej hodiny v zasadačke obecného úradu a bola určená nielen pre deti, ale aj pre všetkých občanov so šikovnými rukami. Naše predadventné popoludnie navštívilo celkovo okolo 34 záujemcov. Z toho 15 dospelých a 19 detí. Vyrobili sa rôzne adventné dekorácie a vianočné stromčeky. Deti sa najviac zaujímali o výrobu vianočných stromčekov z baliacich papierov, pohľadníc a anjelov. Dospelých najviac zaujala výroba snehuliaka z plastových pohárov, adventných vencov a vianočných stromčekov vyrobených zo škrupín vlašských orechov. Celá akcia sa skončila okolo 18-tej hodiny. Deťom sa adventné popoludnie páčilo a svoje výrobky si odniesli spolu s dobrou náladou aj domov.

Fotografie z akcie sú uverejnené v sekcii „Fotogaléria.“

Bajany, 24.11.2014
Ing. Jarmila Szalayová

 

Jesenné variácie

Dňa 14.09.2014 sa v obci Bajany uskutočnilo kultúrne podujatie s názvom „JESENNÉ VARIÁCIE“.

Pripravený bol bohatý program nielen pre deti, ale aj pre všetkých návštevníkov. Zaujímavosti a atrakcie pre deti pripravili pracovníčky TSP/ATSP v spolupráci s pracovníkmi Obecného úradu Bajany. Pre deti aj najmenších boli pripravené rôzne atrakcie, ako napríklad maľovanie na tvár, nafukovací a skákací hrad aj maľovanie na chodník. Nápad sa podľa nás ujal výborne, keďže maľovanie využili nielen naši najmenší, ale aj dospelí. Skákací hrad bol v prevádzke po celý čas venovaný detským zábavám. K maľovaniu na chodník sa deti ani nedostali, kvôli intenzívnemu využívaniu prvých dvoch akcií. Starším obyvateľom, ako aj návštevníkom spríjemnili nedeľné popoludnie folklórna skupina Mihaľovski nevesti i beťare, mužská spevácka skupina UŽAN a celovečerný program spríjemňovala hudobná skupina HARMONY. V rámci tohto kultúrneho podujatia našu obec navštívil aj poslanec národnej rady za stranu SDKU-DS, Viliam Novotný, ktorý si od srdca zaspieval so skupinou UŽAN a Nevestami a beťármi z Michaloviec.

Bajany, 15.09.2014
Ing. Jarmila Szalayová

             

Predpisovanie liekov pre občanov obce Bajany

V rámci projektu TSP obec Bajany poskytuje svojim obyvateľom možnosť predpisovania liekov v Zdravotnom stredisku v obci Bežovce, kde majú mnohí svojho všeobecného lekára. Keďže obce má veľký počet obyvateľov, ktorí sú už na dôchodku, táto služba im ušetrí veľa času a zbaví ich nepohodlia spôsobeného cestovaním. Túto pomoc poskytujú pracovníčky TSP/ATSP, ktoré si zaznamenávajú resp. zapisujú lieky, ktoré si klienti potrebujú predpísať. Samotné predpisovanie liekov vykonáva dobrovoľná pracovníčka aktivačnej činnosti pani Irena Popčáková. Predpisovanie liekov sa všeobecne v obci uskutočňuje každý týždeň a to konkrétne v jeden deň „ŠTVRTOK“. V prípade akejkoľvek zmeny v daný deň predpisovania liekov, je obyvateľom obce náhradný termín vždy vyhlásený prostredníctvom obecného rozhlasu. Tak ako obyvatelia obce Bajany aj Zdravotné stredisko v Bežovciach tento nápad oceňuje. Veľmi dobre spolupracujeme s obvodnou lekárkou MUDr. Zuzanou Lendáčovou ako aj s pracovníkmi lekárne Kamilka v Bežovciach. Počet obyvateľov, ktorí túto službu využívajú sa pohybuje v rozmedzí okolo 45 až 50. Fotogaléria predpisovania liekov z dňa 04.09.2014 je uverejnená na stránke obce Bajany.

Bajany, 12.09.2014
Ing. Jarmila Szalayová

             

Guľášová akcia

Dňa 06.08.2014 sa uskutočnila akcia s názovom „GUĽÁŠOVICA“, na ktorej sa zúčastnili pracovníci aktivačnej činnosti a zamestnanci obce Bajany ako aj náčelník a zástupca náčelníka pohraničného oddelenia Maťovské Vojkovce. Táto akcia bola akousi formou poďakovania pracovníkom aktivačnej činnosti za ich výbornú prácu a pomoc hraničnej polície. Kuchárkou vynikajúceho guľášu, na ktorom si všetci s chuťou pochutnali bola pani Margita Štundová a jej asistentkou bola ATSP pani Ibolya Bosnyáková. Na akcii sa zúčastnilo 15 pracovníkov aktivačnej činnosti, 2 príslušníci pohraničnej stráže a 4 pracovníci obce Bajany. Fotogaléria Guľášovej akcie sa nachádza na internetovej stránke obce Bajany v sekcii Fotogaléria.

Bajany, 07.08.2014

Ing. Jarmila Szalayová

             

Zabezpečovanie vozíkov pre občanov

Prostredníctvom Organizácie pomoci telesne postihnutej mládeže (OPTPM), sídliacej v obci Bežovce, okres Sobrance a v spolupráci s predsedom klubu sclerosis multiplex pri Slovenskom zväze sclerosis multiplex v Michalovciach Ing. Štefanom Macikom, sme dňa 22.07.2014 v rámci TSP v obci Bajany zaobstarali invalidný vozík a chodítko pre rodinu, ktorá tieto pomôcky potrebovala. Ide o charitatívny projekt, ktorý realizuje OPTPM (občianske združenie), ktoré spolupracuje s americkým partnerom. Na základe desiatok projektov doteraz obdarovali zdravotnícke zariadenia ako aj jednotlivcov polohovateľným lôžkami, antidekubitačnými podložkami, chodítkami či barlami. Školské zariadenia získali prostredníctvom zahraničnej pomoci napríklad postieľky, ako aj rôzne učebné pomôcky. Pri preberaní boli prítomne podpredsedníčka združenia Mária Andričíková, terénna sociálna pracovníčka Ing. Jarmila Szalayová, predseda klubu SM pri SZSM Ing. Štefan Macik a pán Peter Krúľ, ktorý zabezpečil dovoz zariadenia.

Sme veľmi radi, že sme dokázali nájsť riešenie a aj takýmto spôsobom pomôcť obyvateľom našej obce.

Bajany, 24.07.2014

Ing. Jarmila Szalayová

Terénna sociálna práca je v obci Bajany

Terénna sociálna práca je v obci Bajany realizovaná v spolupráci s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach.

Trvanie projektu: jún 2014 – november 2015

Povinnosti TSP a ATSP

Terénny sociálny pracovník - 
ďalej len TSP
Samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, pre nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine. Poskytuje sociálne poradenstvo v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby.


Cieľom je preventívne pôsobiť na rizikové faktory a ohrozené skupiny obyvateľov, a tým predchádzať vzniku akútnych krízových situácií. Špecifickým cieľom je hľadať riešenie nepriaznivej sociálnej/životnej situácie tej skupiny obyvateľov, ktorí sa pre dlhodobo neriešené problémy stali členmi vylúčenej komunity.

Asistent terénneho sociálneho pracovníka – ďalej len ATSP
Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností. Podľa pokynov TSP v sociálne vylúčených komunitách vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým v pomoci klientom s vyplňovaním tlačív, sprevádzaní klienta, prípravy stretnutí s rodinami klientov, sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity, prípadne, ak je to potrebné, pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými inštitúciami.

Za týmto účelom TSP a ATSP

I. SPOLUPRACUJE

 • s koordinátorom programu OP ZaSI podľa metodického usmernenia, konzultuje zložité, naliehavé prípady, postupy a riešenia so zamestnávateľom obecného úradu v Bajanoch.
 • s jednotlivými inštitúciami, s odborníkmi v rámci územných obvodov a orgánov, obecným úradom, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, školou, školským zariadením, zdravotným zariadením, a inými verejnými a štátnymi inštitúciami. Hľadá individuálne spôsoby, postupy, riešenia dotknutej osoby. O návrhoch a riešeniach informuje zamestnávateľa – obec, jej štatutárneho zástupcu, na základe toho prijímajú spoločné rozhodnutia o spôsobe riešenia daného problému.

II. SLEDUJE

 • lokalitu obce, kde vykonáva monitoring, resp. mapovanie terénu na získanie relevantných informácií o spôsobe života vylúčenej komunity alebo jednotlivcov;
 • a vyhľadáva sociálne vylúčených klientov, ktorí nemajú schopnosť resp. stratili zručnosť na riešenie svojich problémov;
 • a nadväzuje kontakty s klientmi a sprostredkuje kontakt s oficiálnymi inštitúciami;
 • občanov v obci, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc, pracuje s komunitou v prirodzenom sociálnom prostredí, o klientoch vedie evidenčný a pracovný výkaz;
 • a navštevuje občanov vo veku nad 60 rokov, pri príležitosti životných jubileí.;
 • pomáha a spolupracuje nie len s ÚPSVaR, ale aj s jednotlivcami pri hľadaní vhodného zamestnania prostredníctvom ich návštev a vo forme poradenstva;

III. ZABEZPEČUJE

 • poradenstvo a individuálnu pomoc klientovi. Navrhuje spôsoby riešenia podľa sociálnej situácii klienta. V prípade potreby klienta sprevádza a pomáha mu riešiť jeho situáciu.
 • a realizuje aktivitu a opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine;
 • aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a sociálnej deprivácie. Podporuje vzdelávanie a podporné aktivity v oblasti zdravia, vzdelávanie, zamestnanosti, bývania, občianskych práv a povinnosti.
 • návštevy v domácnostiach sociálne postihnutých občanov, kde vedie rozhovor s postihnutými, rodinnými príslušníkmi. Na mieste hľadá spôsob a cestu riešenia zo vzniknutej situácie.
 • a postihnutým napomáha vypisovaním príslušných žiadosti, pričom sa opiera o nadobudnuté vedomosti a poznatky získané na jednotlivých úradoch v zmysle platnej legislatívy novelizovaných zákonov v danej oblasti, tak aby napomohol a urýchlil ich riešenie;

Na základe výberového konania zo dňa 12.02.2014 v obci Bajany sa stali terénnymi sociálnymi pracovníčkami:

terénny sociálny pracovník
Ing. Jarmila Szalayová
e-mail: tsp.bajany@gmail.com
telefón:

asistent terénneho sociálneho pracovníka
pani Ibolya Bosnyáková
e-mail: ibosnakova@gmail.com
telefón:

Posledná aktualizácia: 11.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app