SK

Obec Bajany

Oficiálna webová stránka obce

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Bajany

Sídlo: Bajany 161, 072 54 Lekárovce

IČO: 00324990

DIČ: 2020740645

Štatutárny zástupca: Ibolya Bosnyáková - starostka obce

e-mail: oubajany@zoznam.sk

tel. č.: 056/6494231

   

     Obec Bajany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Posledná aktualizácia: 11.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app