SK

Obec Bajany

Oficiálna webová stránka obce

Schválené nové VZN

Dátum vyvesenia:

14.12.2023

Popis:

VZN č.12/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácií a o poskytovaní elektronických služieb obcou Bajany VZN č. 13/2023 o miestnych daniach na území obce Bajany VZN č. 14/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a brobný stavebný odpad na území o

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app