SK

Obec Bajany

Oficiálna webová stránka obce

Návrhy rozpočtu na rok 2024

Dátum vyvesenia:

20.11.2023

Popis:

Pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2024 môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť v súlade s ustanovením §6 odsek 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najneskôr do 06.12.2023 do 15,00 hod

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app