SK

Obec Bajany

Oficiálna webová stránka obce

Návrhy VZN

Dátum vyvesenia:

20.11.2023

Popis:

Návrh VZN 12/2023 - o PODROBNOSTIACH O ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII A O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB OBCOU BAJANY Návrh VZN 13/2023 - o MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE BAJANY Návrh VZN 14/2023 - o MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app