Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

2024

VZN č. 1/2024 O stanovení správneho poplatku k žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov na území obce Bajany

2023

VZN č. 1/2023 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 6/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci
VZN č. 2/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácií a poskytovaní elektronických služieb obcou Bajany
VZN č. 3/2023 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a školskom zariadení
VZN č. 4/2023 o pravidlách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Bajany a Trhový poriadok
VZN č. 5/2023 o ustanovení času nočného kľudu na území obce Bajany z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku
Príloha č.1 vnútorného predpisu riadenia obce č. 2/2023
VZN č. 6/2023 o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda na území obce Bajany
VZN č. 7/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Bajany
VZN č. 8/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bajany
VZN č. 9/2023 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou Bajany
VZN č. 10/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Bajany počas volebnej kampane
VZN č. 11/2023 o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ a školskému zariadeniu zriadeným obcou Bajany
Vnútorný predpis riadenia obcou č.5/2023 - Pravidla kontrolnej činnosti v obci Bajany
VZN č.12/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácií a o poskytovaní elektronických služieb obcou Bajany
VZN č. 13/2023 o miestnych daniach na území obce Bajany
VZN č. 14/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a brobný stavebný odpad na území obce Bajany

2022

VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
VZN č. 2/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ a školskému zariadeniu
VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a školskom zariadení

Na vrch stránky