Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Viacúčelové ihrisko Bajany

22. máj 2023

projekt ihrisko

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie: č. 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: č. 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_110/7.4/3

Kód projektu: 309070ANS6

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života občanov, zlepšenie základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo a zatraktívnenie obce Bajany. Tieto ciele sa napĺňajú prostredníctvom prestavby už existujúceho asfaltového ihriska na viacúčelové ihrisko. Cieľom projektu je vybudovanie bezpečného a moderného multifunkčného ihriska, ktoré by zlepšovalo pohybový aparát detí, mládeže a dospelých a motivovalo ich zdravšie tráviť voľný čas s vybudovaním pozitívneho prístupu k športu.

Predmet projektu: prestavba už existujúceho asfaltového ihriska na viacúčelové ihrisko v obci Bajany.

Trvanie projektu: 4/2023 – 04/2023

 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 24 960,51 EUR.

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Európa investuje do vidieckych oblastí.

Na vrch stránky