Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo hospodárstva SR / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany KaHR-22VS-1001/0167/199 132 858,64 20.5.2013
Dodatok č.1 k zmluve KaHR-22VS-1001/0167/199 Ministerstvo hospodárstva SR / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany Dodatok č.1 k KaHR-22VS-1001/0167/199   20.5.2013
Kúpna zmluva - Bajany - zriadenie VN, TS, NN a rekonštrukcia časti NN a DP Východoslovenská distribučná, a.s. / Obec Bajany Predaj pozemku parc. KN_C Č. 739 1497/5300/2013 400 30.9.2013
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva Východoslovenská distribučná, a.s. / Obec Bajany Poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady prijímatel'ovi, ako splnenie jeho zákonného nároku 1498/5300/2013 300 30.9.2013
Na vrch stránky