Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Komunikácia s obcou moderne a efektívne

17. január 2023

Vážení spoluobčania,
spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie.

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 20.12.2022 o 17:00 hod.

15. december 2022

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti
  a/ Otvorenie zasadnutia
  b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Schválenie návrhu úprav rozpočtu za rok 2022
 4. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
 6. Schválenie VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, VZN č. 2/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ a školskému zariadeniu a VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a školskom zariadení
 7. Určenie zástupcu starostu a výšku jeho odmeny
 8. Určenie odmien poslancov obecného zastupiteľstva
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

Oznam - výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)

03. december 2022

Obecný úrad Bajany/Bajany 161,072 54 Bajany vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP),

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.01.2023 o 9:00 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu Bajany.

Celý oznam

Pozvánka - ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva Oú Bajany

22. november 2022

Informácie k Referendu 2023

21. november 2022

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE BAJANY 29. OKTÓBRA 2022

31. október 2022

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 372
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 238
Účasť voličov: 63,97 %
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 238
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 238
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 236
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5
Počet zvolených poslancov: 5
Zvolený starosta obce: 1

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu:

 1. Ibolya Bosnyáková, nezávislá kandidátka,125
 2. Bc. František Genco, Šanca, Sme-sociálna demokracia, Sme rodina, 57
 3. Ján Horváth , nezávislý kandidát, 13
 4. Bartolomej Nistor , nezávislý kandidát, 41

Za starostu obce bola zvolená:  Ibolya Bosnyáková , nezávislá kandidátka.

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov v poradí podľa počtu získaných platných hlasov – spolu 5 poslancov:

 1. Milan Kopor, Smer – sociálna demokracia, 152
 2. Anna Bumberová, Ing. - SME RODINA, 139
 3. Beáta Granatová, - ŠANCA, 116
 4. Jozef Terebeššy, - OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVÁ, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, 110
 5. Marek Banyász Bc. - ŠANCA, 100

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

04. október 2022

Oznámenie - voľby do orgánov samosprávy obcí

25. júl 2022
Na vrch stránky