Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

20. jún 2022

Oznam o výberovom konaní - TSP

19. máj 2022

Obec Bajany, Obecný úrad Bajany 161, 072 54 Bajany vyhlasuje výberové konanie
na jedno
pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 07.06.2022  o 09:00 hod.
v priestoroch zasadačky Obecného úradu Bajany.

Celý dokument k výberovému konaniu

IA MPSVaR SR súhlasí s realizáciou predmetného dlhodobého výberového konania na túto pracovnú pozíciu.

Informačná tabuľa - Javorové stromoradie

09. máj 2022

Oznam o výberovom konaní

24. marec 2022

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre, ďalej len „Poskytovateľ služby“) obec Bajany, OcÚ Bajany 161, 07254 vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na:

  • jedno pracovné miesto odborného pracovníka - garanta KC Bajany
  • jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC Bajany
  • jedno pracovné miesto asistenta odborného pracovníka KC Bajany

Výberové konanie sa uskutoční dňa 30.3.2022 o 10:00 hod. v priestoroch zasadačky OcÚ Bajany.

Celý dokument

Oznámenie

21. marec 2022

Obec Bajany, zastúpená Bc. Františkom Gencom, starostom obce, Vám týmto oznamuje, že výberové konanie na pracovníkov Komunitného centra Bajany (odborný pracovník – garant, odborný pracovník, asistent odborného pracovníka) sa z nepredvídateľných príčin prekladá na deň 30.03.2022 o 10:00 hod.

Výberové konanie sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu Bajany.

Výberové konanie - poskytovateľ sociálnej služby - KC - 3 pracovné miesta

07. marec 2022

Uzávierka predloženia žiadosti do výberového konania je dňa 18.3.2022 do 15:00 hod..

Dokument na stiahnutie

Oznam - asistované sčítanie

07. máj 2021

Oznamujeme občanom, ktorí sa zabudli alebo nemohli sčítať v riadnom čase, že od 3.5.2021 do 13.6.2021 prebieha v našej obci asistované sčítanie.

Telefónne číslo, na ktorom môžete požiadať o službu mobilného asistenta sčítania: 0908 145 684, p. Bosnyáková Ibolya alebo cez služby Call Centra: 02 20 92 49 19.

OZNAM

05. február 2021

Oznamujeme občanom,
že Obecný úrad Bajany bude v období od 11. 01. 2021do odvolania otvorený v obmedzenom režime a to denne v čase od 8, 00 hod. do 12, 00 hod. kvôli nepriaznivej pandemickej situácii.

Bc. František Genco, starosta obce

Na vrch stránky