Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: kuchárka v školskej jedálni

10. júl 2023

Miesto výkonu práce: Školská jedáleň pri MŠ Bajany
Pracovný úväzok: 100 %, t. j. 37,5 h./týždeň
Pracovná doba: od 7.00  do 15.00 h
Predpokladaný nástup: 01. 09.2023
Pracovný pomer:
 na dobu neurčitú so skúšobnou dobou 3 mesiace
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • minimálne stredné odborné vzdelanie (výučný list) z okruhu stravovania,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť (platný zdravotný preukaz alebo možnosť jeho vydania),
  • prax v oblasti aspoň 2 roky

 

Uchádzač predloží nasledovné doklady:

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorá bude obsahovať jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo),
  • štrukturovaný životopis,
  • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (výučný list alebo iný obdobný doklad),
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely vykonania výberového konania.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania zasielajte na adresu Obec Bajany, Obecný úrad č. 161, 072 54 Bajany s označením „Výberové konanie kuchárka ŠJ pri MŠ Bajany - NEOTVÁRAŤ“ alebo na e - mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 24. júla 2023- uzávierka prijímania žiadostí.

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Miesto, termín a čas výberového konania: Obecný úrad Bajany, zasadačka OcÚ, dňa 31.07.2023, o 9,00 hod.

Oznam v PDF

Na vrch stránky