Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Oznam projekt - Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

22. január 2021

Obec Bajany ako objednávateľ stavby na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej 24.11.2017 so spoločnosťou STAVAB s. r. o Košice túto zmluvu ruší, na základe článku XII. Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 1 tejto zmluvy, nakoľko projekt " Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany"nebol schválený a Zmluva o poskytnutí NPF nebola uzatvorená.

Na vrch stránky