Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva

03. december 2018

Vážení občania, oznamujem Vám, že dňa 05. 12. 2018, t. j. v stredu o 16, 30 hod., sa v zasadačke obecného úradu uskutoční ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Výsledky komunálnych volieb
 3. Odovzdanie menovacieho dekrétu pre starostu obce
 4. Odovzdanie menovacích dekrétov poslancom OZ
 5. Menovanie overovateľov zápisnice
 6. Menovanie zástupcu starostu obce
 7. Menovanie pracovných komisií
 8. Príhovor starostu obce
 9. Hospodárenie Obce Bajany
 10. Návrh na odmeňovanie poslancov OZ
 11. Návrh na odmeňovanie starostu obce
 12. Záver

Bc. František Genco, starosta obce

Na vrch stránky