Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Zmluvy na rok 2017

Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí NFP č. opkzp-po1-sc111-2016-11/46 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / Obec Bajany Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu v obci Bajany
Zmluva 177 781,34 16.10.2017
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zriadenie grantového účtu Zmluva   17.6.2017
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zriadenie grantového účtu Zmluva   17.8.2017
Zmluva o dielo na vytvorenie webového sídla a licenčná zmluva Mgr. Vladimír Jarabek Zhotovenie web stránky bajany.sk Zmluva 600 30.6.2017
Dodatok k zmluve Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Dodatok č. 1565/CC/16-D1 k zmluve o úvere Dodatok č. 1565/CC/16-D1 - 3.5.2017
Na vrch stránky